برچسب: تجاوز به محارم

  • «فکر می‌کردم شکایت من راه به جایی نخواهد برد»

    بسیاری از زنان قربانی خشونت خانگی، به دلایلی که ذکر شد وقوع خشونت را گزارش نمی‌کنند. بنابراین مبارزه با دیدگاهی که خشونت‌های خانگی را از دیگر جرایم خشونت‌بار از لحاظ درجه اهمیت متمایز می‌کند، امری ضروری است. باید دیدگاه رایج عرفی که جرایم واقع در حوزه خانگی را مسئله‌ای خصوصی می‌داند به چالش کشید.

  • راز مگو

    خشونت بس: دقیقا یادم نمی‌آید که چه سالی بود ولی تازه به خانه جدیدمان رفته بودیم. فکر می‌کنم اول دبیرستان بودم. در آن شب مانند همیشه من و خواهرانم در سالن کنار هم خوابیده بودیم. اتاق جداگانه‌ای نداشتیم. مادرم نیز کنار ما در سالن می‌خوابید. در آن شب در ردیفی که خوابیده بودیم، من نفر آخر بودم. حدود ساعت ۴:۳۰… ادامه مطلب "راز مگو"