برچسب: بدبینی

  • چرخه بی‌پایان خشونت

    هنگامی که در رابطه‌ای پر از خشونت قرار می‌گیری، بیرون آمدن کار ساده‌ای نیست؛ تهدیدهای خشونت‌گر، ترس از آنچه بعد از این رابطه بر سرت می‌آید و عادت به رابطه‌ای عجیب. گفت‌و‌گوی پیش رو حکایت از همین تکاپو دارد.

  • قربانیان خاموشِ بدبینی

    خشونت بس: از آن شب چند سال گذشته اما هروقت با قطار سفر می‌کنم چهره‌اش را به یاد می‌آورم. زنی با صورتی رنگ‌پریده و چشمانی پر از ترس… برای راحتی و امنیت همیشه در سفرهایی که با قطار انجام می‌دهم بلیت ویژه کوپه خواهران را تهیه می‌کنم. آن شب هم همین‌طور. وقتی در کوپه را باز کردم ۵ خانم قبل… ادامه مطلب "قربانیان خاموشِ بدبینی"