معرفی منابع آموزشی در حوزه مداخلات مشارکتی با رویکرد توانمندسازی زنان

خشونت بس:

DSCN3647

1. صندوق کودکان ملل متحد. (1392) «مصورسازی در برنامه‌های مشارکت محور»، ترجمه الهه میرزایی و امید زمانی، تهران: نشر دایره.

 • عنوان منبع: مصورسازی در برنامه‌های مشارکت محور (راهنمایی برای تسهیلگران و مدرسین کارگاه‌ها و فرایندهای گروهی)
 • نام نویسنده: صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)
 • نام مترجم: الهه میرزایی، امید زمانی
 • سال و نوبت چاپ: 1392 – چاپ اول
 • محل نشر: تهران، نشر دایره
 • فهرست مطالب:
 • ریشه‌ها و فلسفه مصورسازی در برنامه‌های مشارکت محور
 • کاربردهای مصورسازی
 • افراد سهیم در فرایند مصورسازی
 • اصول مصورسازی
 • روش‌های مصورسازی در برنامه‌های مشارکت محور
 • مصورسازی در عمل

DSCN3646

2. صندوق کودکان ملل متحد. (1392) «بازی‌ها و تمرین‌ها»، ترجمه الهه میرزایی، تهران: نشر دایره.

 • عنوان منبع: بازی‌ها و تمرین‌ها (راهنمایی برای تسهیلگران و مدرسین کارگاه‌ها و فرایندهای گروهی)
 • نام نویسنده: صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)
 • نام مترجم: الهه میرزایی
 • سال و نوبت چاپ: 1392 – چاپ اول
 • محل نشر: تهران، نشر دایره
 • فهرست مطالب:
 • بازی‌های یخ‌شکن و معارفه
 • بازی‌های گرمابخش و نیروزا
 • ارتباطات
 • برداشت
 • ارتباطات میان فرهنگی
 • تیم سازی و ایجاد همکاری
 • مدیریت اختلاف
 • مطالعات موردی و ایفای نقش
 • تحلیل جنسیتی و حساس سازی
 • خلاقیت و حل مسئله
 • ارزشیابی

DSCN3645

3. قهاری، شهربانو و جعفر بوالهری و عصمت باروتی. (1387) «مهارت‌های زندگی ویژه زنان خشونت دیده»، تهران: نشر دانژه.

 • عنوان منبع: مهارت‌های زندگی ویژه زنان خشونت دیده
 • نام نویسنده: شهربانو قهاری، جعفر بوالهری، عصمت باروتی
 • نام مترجم:
 • سال و نوبت چاپ: 1387 – چاپ اول
 • محل نشر: تهران، نشر دانژه
 • فهرست مطالب:
 • مهارت‌های ارتباطی
 • مهارت قاطعیت
 • مهارت حل مسئله
 • مهارت حل تعارض
 • مهارت کنترل خشم

DSCN3649

4. معارف وند، معصومه و نازنین تدین نجف‌آبادی. (1392) «مداخله اجتماع‌محور به‌منظور پیشگیری از حوادث طبیعی و کاهش آثار ناشی از آن‌ها»، تهران: انتشارات رسانه تخصصی.

 • عنوان منبع: مداخله اجتماع‌محور به‌منظور پیشگیری از حوادث طبیعی و کاهش آثار ناشی از آن‌ها
 • نام نویسنده: معصومه معارف وند و نازنین تدین نجف‌آبادی
 • نام مترجم:
 • سال و نوبت چاپ: 1392 – چاپ اول
 • محل نشر: تهران، انتشارات رسانه تخصصی
 • فهرست مطالب:
 • رویکرد اجتماع‌محور
 • مراحل انجام اقدامات اجتماع‌محور و زمان‌بندی آن
 • ویژگی‌ها و مهارت‌های تیم اجرایی در اقدامات اجتماع‌محور

DSCN3648

5. لقمانی، انسیه. (1392) «زنان در شرایط بحرانی، با تأکید بر زلزله و سیل»، تهران: سازمان جوانان هلال‌احمر.

 • عنوان منبع: زنان در شرایط بحرانی، با تأکید بر زلزله و سیل
 • نام نویسنده: انسیه لقمانی
 • نام مترجم:
 • سال و نوبت چاپ: 1392 – چاپ اول
 • محل نشر: تهران، سازمان جوانان هلال‌احمر
 • فهرست مطالب:
 • جنسیت و بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی
 • نکاتی درباره نحوه امدادرسانی به زنان در شرایط بحرانی
 • دختران و شرایط بحرانی
 • مشارکت اجتماع محلی و توانمندسازی زنان

DSCN3650

6. انجمن دوستداران کودک کرمان. (1389) «جایگاه آموزش در مدیریت بلایا مبتنی بر اجتماعات محلی»، تهران: نشر قطره.

 • عنوان منبع: جایگاه آموزش در مدیریت بلایا مبتنی بر اجتماعات محلی
 • نام نویسنده: انجمن دوستداران کودک کرمان
 • نام مترجم:
 • سال و نوبت چاپ: 1389 – چاپ اول
 • محل نشر: تهران، نشر قطره
 • فهرست مطالب:
 • راهنمای مدیریت و رهبری در برنامه‌های مبتنی بر اجتماعات محلی باهدف آموزش مستمر
 • روش‌های آموزش عملی مشارکتی در برنامه‌های مدیریت بلایا مبتنی بر اجتماعات محلی
 • برگه‌های راهنمای عملی برای طراحی یک کارگاه آموزشی

7. جورده بلوم، پائولا. (1386) «اصول برگزاری کارگاه‌های آموزشی»، ترجمه عطیه فلاح شهیدی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

 • عنوان منبع: اصول برگزاری کارگاه‌های آموزشی
 • نام نویسنده: پائولا جورده بلوم
 • نام مترجم: عطیه فلاح شهیدی
 • سال و نوبت چاپ: 1386 – چاپ اول
 • محل نشر: تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی
 • فهرست مطالب:
 •  معرفی
 • قبل از این‌که مسئولیت بپذیرید
 • تماس با شاگردان برای آموزش
 • طراحی موفقیت‌آمیز کارگاه
 • چیدمان اتاق و سایر مسائل تدارکاتی
 • به شیوه صحیحی شروع کنید
 • سبک اجرا: روش­های کلامی و غیرکلامی برقراری ارتباط
 • حفظ انگیزه و تقویت مشارکت فراگیران
 • برقراری ارتباط میان مطالب
 • با ابزار تصویری برنامه خود را جذاب‌تر کنید
 •  خاتمه دادن
 • ضمایم

82230086

8. مرتوس، جولی و ننسی فلاوئرز. (1382) «»، ترجمه فریبرز محمدی، تهران: نشر دنیای مادر.

 • عنوان منبع: آموزش حقوق انسانی زنان و دختران
 • نام نویسنده: جولی مرتوس با همکاری ننسی فلاوئرز و ملیکا دات
 • نام مترجم: فریبرز محمدی
 • سال و نوبت چاپ: 1382 – چاپ اول
 • محل نشر: تهران، نشر دنیای مادر
 • فهرست مطالب:
 • تمرین‌های مقدماتی
 • حق انسانی زنان در مورد مساوات و عدم تبعیض
 • حقوق انسانی زنان در خانواده
 • حق انسانی زنان برای بهره‌مندی از بهداشت
 • حق انسانی زنان در مورد تولیدمثل و فعالیت جنسی
 • حقوق انسانی زنان جوان و دختران
 • حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت
 • حقوق انسانی زنان در سیاست ، زندگی عمومی و رسانه‌های گروهی
 • حقوق انسانی زنان پناهنده، آواره و مهاجر
 • حقوق انسانی زنان در اقتصاد
 • حقوق انسانی زنان و کار
 • حقوق انسانی زنان و محیط‌زیست
 • حق انسانی زنان برای بهره‌مندی از آموزش‌وپرورش

9. مهارت‌های زندگی / منصور دهستانی/ قم/ نشر میم /1390

 • عنوان منبع: مهارت‌های زندگی (مجموعه چهارجلدی)
 • نام نویسنده: منصور دهستانی
 • نام مترجم:
 • سال و نوبت چاپ: 1392 – چاپ دوم
 • محل نشر: قم – نشر میم
 • فهرست مطالب:

20140519_151234

جلد اول

 • تاب‌آوری و عزت‌نفس
 • برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی
 • هدف‌گذاری در زندگی
 • حل مسئله
 • تصمیم‌گیری مؤثر
 • تفکر نقادانه
 • بسترسازی یادگیری

20140519_151312

جلد دوم

 •  خود انگیزی
 • کار تیمی و کار گروهی
 • مهارت‌های کسب‌وکار
 • شهروند مسئولیت‌پذیر
 • مشارکت در امور خیریه

20140519_151143

جلد سوم

 • عزت‌نفس
 • مسئولیت‌پذیری فردی
 • مدیریت احساس‌ها
 • سلامت فردی و الگوی زندگی سالم
 • استرس و رویارویی با آن

 

 

20140519_151256

1 (1)

10. فرآیند توانمندسازی اجتماع‌محور و مکانیسم نظارت بر آن، بر اساس تجربه طرح توانمندسازی اجتماع‌محور در جهت کاهش فقر

عنوان منبع: فرایند توانمندسازی اجتماع‌محور و مکانیسم نظارت بر آن

 • نام نویسنده: محرم یوسفی سادات
 • نام مترجم: …….
 • سال و نوبت چاپ: 1389– اول
 • محل نشر: تهران، برگ زیتون – به سفارش سازمان بهزیستی کشور
 • فهرست مطالب:

1 (5)

11. روش در توسعه : اجرای تکنیک تحلیل دست‌اندرکاران، سهیلا علیرضا نژاد، اجرا: موسسه توسعه و توانمندی پویه

 • عنوان منبع: روش در توسعه
 • نام نویسنده:سهیلا علی‌رضا نژاد
 • نام مترجم:
 • سال و نوبت چاپ: 1390- اول
 • محل نشر: تهران، برگ زیتون
 • فهرست مطالب:
 • روش اقدام پژوهی
 • چگونه تکنیک تحلیل دست‌اندرکاران را اجرا کنیم
 • نمونه‌هایی از اجرای تکنیک دست‌اندرکاران و کاربرد آن

20140519_170937

12. 104{صد و چهار} فعالیت سازنده برای تقویت کار گروهی، اعتمادبه‌نفس، ایجاد ارتباط/ خودیابی/ مهار خشم، مهارت‌های سازگاری،

عنوان منبع:104 فعالیت سازنده

 • نام نویسنده:آلنا جونز
 • نام مترجم: میترا محمدی
 • سال و نوبت چاپ: 1389– چاپ اول
 • محل نشر: تهران، جوانه رشد
 • فهرست مطالب:
 • بازی‌ها و فعالیت‌های مربوط به کار گروهی
 • بازی‌ها و فعالیت‌های مربوط به اعتمادبه‌نفس
 • بازی‌ها و فعالیت‌های مربوط به مهارت‌های ایجاد ارتباط
 • بازی‌ها و فعالیت‌های مربوط به خودیابی
 • بازی‌ها و فعالیت‌های مربوط به مهار خشم
 • بازی‌ها و فعالیت‌های مربوط به مهارت‌های سازگاری

1 (4)

13. از آسیب‌پذیری تا رهایی، نیازها و حقوق زنان قبل و بعد از وقوع بلایای طبیعی/ مؤلف : رؤیا اخلاص پور، دکتر سیامک زند رضوی، گیتا صالحی

 • عنوان منبع: از آسیب‌پذیری تا رهایی نیازها و حقوق زنان قبل و بعد از وقوع بلایای طبیعی
 • نام نویسنده: رؤیا اخلاص پور، دکتر سیامک زند رضوی، گیتا صالحی (انجمن دوستداران کودک کرمان)
 • نام مترجم:
 • سال و نوبت چاپ: 1389– چاپ اول
 • محل نشر: تهران، نشر قطره
 • فهرست مطالب:
 • آسیب‌پذیری
 • آمادگی
 • امدادرسانی
 • بازسازی

20140519_170812

14. متیو مک کی، پاتریک فانینگ، کیم پالگ ، مهارت‌های زناشویی

 • عنوان منبع:مهارت‌های زناشویی
 • نام نویسنده: متیو مک کی، پاتریک فانینگ، کیم پالگ
 • نام مترجم: محمدعلی رحیمی
 • سال و نوبت چاپ: 1392- چاپ دوم
 • محل نشر: تهران، کتاب ارجمند
 • فهرست مطالب:
 • مهارت‌های پایه
 • مهارت‌های پیشرفته
 • عصبانیت و تعارض
 • شناسایی و تغییر روندهای اشتباه

20140519_170749

15. 101 بازی مدیریتی/ تألیف گری کرونرت / مترجم : بهرنگ موسوی

 • عنوان منبع:101 بازی مدیریتی
 • نام نویسنده: گری کرونرت
 • نام مترجم: بهرنگ موسوی
 • سال و نوبت چاپ: 1385– چاپ اول
 • محل نشر: تهران، انتشارات آینده‌سازان

1 (2)

16.مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی (راهنمای درمانگران)/ پاتریک ریلی، مایکل شاپ شایر

 • عنوان منبع: مدیریت خشم
 • نام نویسنده:پاتریک ریلی، مایل شاپ شایر
 • نام مترجم:فرزاد نصیری
 • سال و نوبت چاپ: 1391– چاپ اول
 • محل نشر: تهران، کتاب ارجمند
 • فهرست مطالب:
 • مرور اجمالی درمان گروهی مدیریت خشم
 • چارچوب مفهومی جهت شناخت خشم
 • برنامه کنترل خشم
 • پرخاشگری
 • بازسازی شناختی
 • آموزش جرئت ورزی و مدل حل تعارض
 • یادگیری‌های گذشته چگونه بر رفتارهای کنونی ما تأثیر می‌گذارد

۲ پاسخ به “معرفی منابع آموزشی در حوزه مداخلات مشارکتی با رویکرد توانمندسازی زنان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *